Home > Brandweer

Brandweer

Dringende bijstand: bel 100 of 112

Brandweer Zone Kempen

Brandweer zone KempenBrandweerzoneKempen

Stelenseweg 92

2440 Geel

014/56 66 30

www.brandweerzonekempen.be

Wespenbestrijding

Aanvragen voor de bestrijding van wespennesten kunnen voortaan via de website van de zone

www.brandweerzonekempen.be (klik vervolgens op ‘aanvraag wespenbestrijding’)

Daar de brandweerzones vanaf 1 juli 2016 beperkt btw-plichtig zijn, werd het zonale retributiereglement van brandweer zone Kempen in de zoneraad van 16 juli 2016 aangepast.

Concreet betekent dit dat vanaf 16 juli 2016 btw zal berekend worden op o.a. de verdelging van wespennesten en interventies voor het reinigen van het openbaar wegdek.

De bestaande tarieven werden niet verhoogd, enkel de mogelijkheid tot het aanrekenen van btw werd toegevoegd.
Dit betekent in de praktijk dat u voor bijvoorbeeld de verdelging van een wespennest 25 euro + 21% btw betaalt = 30,25 euro inclusief btw.

 

Brandweer Zone Kempen

Sinds 1 januari maken de brandweerkorpesen deel uit van brandweerzones. Hulshout valt onder Brandweerzone Kempen. Op het terrein verandert er op korte termijn niets. De kazerne waar wij ons op kunnen beroepen is die van Westerlo, in Veiligheidscentrum in de Merodedreef. Wel is er een nieuw retributiereglement gestemd voor de facturatie van interventies die niet tot het 'dringende' gratis takenpakket behoren.
Officieel heet de Brandweerzone Kempen 'Hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen'. De vorming van de brandweerzones maakt een einde aan de gemeentelijke brandweerkorpsen van vroeger. Deze brandweerhervorming is mee een gevolg van de gasontploffing in Gellingen in 2004 waarbij een aantal structurele gebreken in de brandweerorganisatie pijnlijk aan de oppervlakte kwamen. Zo stelde een commissie onder andere vast dat in meer dan de helft van de gemeenten de brandweerzorg ontoereikend is en dat niet elke burger van dezelfde bescherming geniet.

Welk gebied?
Brandweerzone Kempen bestaat uit de zeven vroegere gemeentelijke brandweerkorpsen van Geel, Mol, Balen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Westerlo. Deze korpsen stonden in voor de bescherming van vijftien gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.
Krachten bundelen!
Door de krachten van de zeven gemeentelijke brandweerkorpsen te bundelen, ontstaan er grotere hulpverleningszones. Door deze samensmelting brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kunde, ervaring en procedures samen. Binnen deze zones blijven er verschillende hulpbrandweerposten bestaan, zoals de brandweerkazerne in Westerlo. Aan het hoofd van de nieuwe Brandweerzone Kempen staat Koen Bollen, de vroegere commandant van de brandweer van Geel.

Factureren van prestaties
Elk brandweerkorps had vroeger zijn eigen retributiereglement voor het factureren van prestaties. Deze verschilden vaak grondig van elkaar. Eén van de eerste beslissingen van de nieuwe brandweerzone was een eengemaakt retributiereglement. 

Let wel:daar de brandweerzones vanaf 1 juli 2016 beperkt btw-plichtig zijn, werd het zonale retributiereglement van brandweer zone Kempen in de zoneraad van 16 juli 2016 aangepast.

Concreet betekent dit dat vanaf 16 juli 2016 btw zal berekend worden op o.a. de verdelging van wespennesten en interventies voor het reinigen van het openbaar wegdek.

De bestaande tarieven werden niet verhoogd, enkel de mogelijkheid tot het aanrekenen van btw werd toegevoegd.
Dit betekent in de praktijk dat u voor bijvoorbeeld de verdelging van een wespennest 25 euro + 21% btw betaalt = 30,25 euro inclusief btw.

De volgende retributies werden vastgesteld exclusief btw.:  

  • Uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm: € 250
  • Nutteloze interventie door een falend technisch alarm

    - Eerste nutteloze interventie: gratis
    - Elke nutteloze interventie nadien binnen de twaalf maanden: € 500

  • Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten en het neutraliseren van
    bijenzwermen en -nesten in zoverre het niet gaat om een noodoproep met het oog op het redden of beschermen van personen:

    - Eerste interventie: € 25
    - Tweede maal bestrijden van hetzelfde nest: gratis (binnen zeven dagen)

  • Openen van sleutelkluis voor een bedrijf

    - Eerste indienststelling: gratis
    - Alle volgende keren: € 50

  • Bijstand verlenen aan ziekenwagen met hoogtewerker/ ladderwagen of mankracht: € 75
  • Bijstand verlenen met signalisatiewagen aan externe hulpverleningsdiensten: € 75

 

Bekijk het volledige retributiereglement.

In dringende situaties is de inzet van de brandweer gratis. Hiervoor bestaat een wettelijke lijst. In andere gevallen - bijvoorbeeld bij het opruimen van milieuverontreiniging, het reinigen van een wegdek, kwaadwillige oproepen,... - worden de prestaties wel gefactureerd. Ook hiervoor werden uurtarieven vastgelegd voor de inzet van brandweerpersoneel en het materieel. Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets. Hiervoor gelden de wettelijke tarieven.

Structuur?
Het dagelijks bestuur van de brandweerzone is in handen van het zonecollege. Burgemeester Jan Peeters van Herentals zit dit college voor, waarin nog vier andere burgemeesters zetelen. Alle overige burgemeesters hebben hun stem in de overkoepelende zoneraad. Deze neemt de grotere en strategische beslissingen.

Interview met zonecommandant

Lees hier het volledige interview met zonecommandant Koen Bollen.

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout