Home > Tarieven

Tarieven

Hieronder kan u de tarieven vinden voor diftar in Hulshout, afvalzakken voor selectieve inzameling, groot vuil, afbraakmateriaal, etc.

Diftar

Restafval (grijze container)

 • € 3 per maand per aansluitpunt
 • € 0,28 per kg aangeboden restafval

GFT

 • € 2 per maand per container (max. 2 containers)
 • € 0,14 per kg aangeboden GFT-afval

Afvalzakken voor selectieve inzameling

PMD (blauw)

 • 1 rol = 24 stuks = € 6,00 (Verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis)

Allerlei

Compost vaten en bakken

 • 1 compostvat = € 30
 • 1 compostbak = € 45

(Aan te vragen in het gemeentehuis)

Te verkrijgen op het containerpark:

 • Vlaco-compost: € 2,00 per zak van 50 l
 • Vlaco-potgrond: € 4,00 per zak van 50l
 • Strooizout: € 10 zak van 25 kg.

Groot vuil

 • Houtafval, steen, allerlei -> 35 euro/m3

pijltje Download het aanvraagformulier

Afbraakmateriaal

Zuiver puin

 • indien de hoeveelheid minder dan een halve vrachtwagen bedraagt: € 80
 • indien de hoeveelheid minimum een halve en maximum een hele vrachtwagen bedraagt: € 135

Snoeihout/Groot tuinafval

boomstammen en zijtakken met bladgroen dienen van elkaar gescheiden te worden, zodat de boomstammen kunnen verhakseld worden en het bladgroen gecomposteerd.

 • indien de hoeveelheid minder dan een halve vrachtwagen bedraagt: € 50
 • indien de hoeveelheid minimum een halve en maximum een hele vrachtwagen bedraagt: € 100

pijltje Download het aanvraagformulier

Containerpark

Uiteraard kan u ook op het containerpark terecht met uw afval.

pijltje Raadpleeg de tarieven

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout