Home > Bewegwijzering

Bewegwijzering

Plaatsen tijdelijke bewegwijzering

Voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering, dient u een schriftelijke toelating te hebben van het college van burgemeester en schepenen. Deze schriftelijke toelating is te verkrijgen door minstens 2 weken op voorhand een aanvraag te richten naar het college waarin volgende gegevens worden vermeld:

  • Naam verantwoordelijke
  • Datum en aard activiteit
  • Volledig plan van route bewegwijzering

De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen (ten laatste 3 dagen na de activiteit), rekening houdende met andere vigerende reglementen.

Plaatsen van blijvende bewegwijzering

Voor het plaatsen van blijvende bewegwijzering moet u een schriftelijke toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen.
De borden moeten voldoen aan de wettelijke normen.

Optimalisering van de interne bewegwijzering op het industrieterrein Hulshout-Heultje

De optimalisering van interne bewegwijzering op het industrieterrein Hulshout-Heultje is al meer dan vijf jaar een belangrijk aandachtspunt van de bestuursleden van WINH3.

Het is dus heel belangrijk dat we over de juiste benaming en adres van alle bedrijven in ons industrieterrein beschikken.

Lees meer over dit initiatief!

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout