Home > Integraal waterbeleid - Uitvoering van rioleringswerken

Integraal waterbeleid - Uitvoering van rioleringswerken

De verplaatsingswerken noodzakelijk voor de uitvoering van de herinrichtingswerken van Hulshout-centrum (Grote Baan en Prof. Dr. Vital Celenplein) zijn in volle uitvoering. Deze nutswerken worden aanstonds gevolgd door de riolering- en wegenwerken.

Inmiddels maken we in samenwerking met onze externe partners (Aquafin en PIDPA-Riolering) reeds plannen om de volgende werken in uitvoering te brengen: riolerings- en wegenwerken Tolweg, Vranckxstraat, Beekstraat (deel), Heibaan, de zijwegen van de Heibaan (ten oosten van de Vaartstraat), Booischotseweg, Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Tolweg (zijweg Booischotseweg), Vranckxstraat, Beekstraat (deel)
Het ontwerp is in opmaak. De aanbesteding wordt nog dit jaar gepubliceerd zodat de werken begin 2018 kunnen uitgevoerd worden. In onze uitgave van maart 2017 werd dit project reeds beschreven.

 

Verbindingsriolering Heibaan
In 2013 gaf de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opdracht aan Aquafin om in Heibaan een verbindingsriolering aan te leggen tot aan de Kleine Voorheide. Het verlengde van de Heibaan (tot einde bebouwing voorbij Kempen-Hagelandroute,) wordt gelijktijdig met hetzelfde profiel uitgevoerd.
Inmiddels is het definitieve ontwerp in opmaak.

Onze gemeente stelde voor:
• Alle kruispunten worden \'verhoogde\' kruispunten in één soort materiaal
• Om snelheidsbeperkende maatregelen: behoud van de voorrang van rechts
• Rijwegverharding in asfalt
• Dwarsprofiel met een voetpad langs de onpare kant (noordkant, kant Industriepark) en baangracht aan de pare huisnummerkant.

Riolerings- en wegeniswerken in de zijwegen van Heibaan
Nadat de verbindingsriolering in de Heibaan is uitgevoerd worden de werken in de zijwegen opgestart. Deze werken omvatten Moerbergstraat, Kleine Voorheide, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en Seysheistraat.

 

Strategische RWA-as Booischotseweg
Aquafin plant de aanleg van een RWA-leiding in de Booischotseweg. Als de werken in het centrum beëindigd zijn, kunnen de werken in de Booischotseweg worden gerealiseerd De regenwaterafvoerleiding moet de regenwaters vanuit het centrum afvoeren naar de Netevallei. Ze ontlast de collector van Vaartstraat naar het RWZI Wiekevorst (Morkhoven) door het regenwater af te leiden rechtstreeks richting de Grote Nete i.p.v. naar de overbelaste Goorloop in het Industriepark.
Op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij dient er een voorafgaandelijke buffering in de RWA-leiding te gebeuren en dienen er open grachten voorzien te worden.

 

Kleine Waterstraat en Kortestraat
Begin dit jaar kwam er eindelijk een subsidie ter beschikking om de riolerings- en wegenwerken in ontwerp te geven. Een eerste voorontwerp werd ondertussen reeds voorgesteld bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op 29 mei 2017 verklaarde onze gemeente zich akkoord om het ontwerp toe te vertrouwen aan Sweco Belgium NV.
Het definitieve ontwerp is in opmaak.
Een infovergadering volgt weldra.

Verder zijn er nog volgende werken in ontwerp gepland: de verlenging van de RWA-collector Industriepark en de optimalisatie van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) Doodsbroekstraat (Aquafin) en de afkoppelingswerken Industriepark (PIDPA-Riolering).

Onderstaande straten komen tijdens volgende budgetbesprekingen voor toekomstige investeringen in aanmerking:
• Langestraat (deel centrum)
• Kapelstraat, Bertelsbroekstraat, Strepestraat, Vloeikensstraat, Bruulstraat, Joris Verhaegenlaan
• Grote Heibergstraat, Heibergstraat, Kleine Katelijnestraat, Pleinstraat, Geersbroekstraat
• Plantsoenenstraat
• Aarschotsebaan.

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout