Home > Belastingen en reglementen

Belastingen en reglementen

Algemene info

Algemene belastingen

 • Beslissing: Financi√ęn. Goedkeuring gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2018 en 2019 en goedkeuring belastingsreglement inzake de heffing op verwaarloogde gebouwen en woningen aanslagjaren 2018 en 2019.
 • Beslist op: 11 februari 2019 Publicatie: 25.02.2019
 • Beslissing: Financi√ęn. Retributiereglement voor de procedure tot verandering van voorna(a)m(en) met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019
 • Beslist op: 3 december 2018 Publicatie: 19 februari 2019
  Onderwerp Beslist op Publicatie
  14.12.2015 18.12.2015
  27.11.2017 08.12.2017

  Milieu en afval

  Onderwerp Beslist op  Publicatie
  12.12.2016  07.01.2017
  18.12.2012
  12.12.2016 06.01.2017
  14.12.2015 18.12.2015
  18.12.2012 16.01.2014
  18.12.2012
  18.12.2012
  14.03.2016 04.04.2016

  Begraafplaatsen

  Onderwerp Beslist op  Publicatie
  17.12.2013 16.01.2014
  18.12.2012  

  Bedrijven

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  11.12.2014 06.01.2015
  18.12.2012
  18.12.2012
  11.12.2014 06.01.2015
  27.11.2017 08.12.2017

  Wonen en bouwen

  Onderwerp Beslis op Publicatie
  12.12.2016 07.01.2017
  14.09.2015 07.10.2015
  12.12.2016 07.01.2014
  11.12.2014 06.01.2015
  27.11.2017 08.12.2017
  27.11.2017 08.12.2017
  10.04.2017 13.04.2017
 • Belasting op inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken
 • 18.12.2012
  18.12.2012

   

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  18.12.2012
  18.12.2012
  18.12.2012
  14.12.2015 & 24.06.2013 18.12.2015 & 01.07.2013
  • Reglement Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen
  29.06.2015  02.07.2015
  18.12.2012

   

  Vrije tijd

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  27.11.2017 08.12.2017
  17.12.2013 15.01.2014
  • Dienst- en retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019
  12.12.2016 07.01.2017
  14.12.2015  18.12.2015
  14.12.2015 18.12.2015
  17.12.2013 15.01.2014
  18.12.2012
  18.12.2012
  05.05.2014 12.05.2014
  • Reglement wijk- en buurtfeesten
    03.11.2014
  • Reglement werkingssubsidies¬†// cultuur +¬†meer info
    03.11.2014
  • Reglement gewone projectsubsidies¬†+¬†bijzondere projectsubsidies¬†// cultuur +¬†meer info
    03.11.2014
  • Reglement infrastructuursubsidies¬†+¬†meer info
    03.11.2014
  • Reglement erkenning vereniging¬†+¬†meer info
    28.01.2015
  27.04.2015 07.05.2015
  • Reglement vrijetijdspas uitbreiding
  14.06.2016 21.06.2016

   

   

   Markten, kermis en handel 

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  18.12.2012
  18.12.2012
  18.12.2012
  17.12.2013 16.01.2014
  27.11.2017 08.12.2017  
  18.12.2012
  • Aanvraagformulier toelating en retributie op de standplaatsen en op de openbare weg


  • Aanvraagformulier toelating en retributie op de standplaatsen op privaat domein langsheen de openbare weg

   

   

   OCMW

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  22.04.2014
  22.04.2014 25.01.2018
  08.02.2010
  08.02.2010

   

   

  Toerisme

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  18.12.2012
  17.12.2013 16.01.2014
  11.12.2014 06.01.2015

   

   

  Toelagen 

  Onderwerp Beslist op Publicatie
  11.12.2014 06.01.2015
  • Controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen
  18.12.2012  
  17.12.2013 15.01.2014
  18.12.2012
  11.12.2014 06.01.2015
  14.12.2015 18.12.2015
  19.11.2014
  11.12.2014 06.01.2015
  21.12.2009 04.01.2010
  01.06.2015 01.06.2015
  11.12.2014 06.01.2015
  • Toelagereglement voor milieu- en natuurprojecten
  19.11.2014 09.03.2015

   

   

  Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

  Zoeken

  Het weer in Hulshout