Home > Noodweer/natuurramp

Noodweer/natuurramp

Nieuws

De hagelschade van 7,8 en 9 juni 2014 werd erkend als hagelschade. De Koninklijke Besluiten waarin de rampen erkend worden, werden op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Personen die in de provincie Antwerpen getroffen werden door één van onderstaande rampen, krijgen nu 4 maanden tijd ( tot en met 30 september 2015) om een dossier in te dienen.

Wat te doen in geval van schade?
Indien hun eigen verzekering niet tussenkomt in de vergoeding van de schade kunnen ze terecht bij het Rampenfonds. Indien het Rampenfonds tussenkomt, zal er rekening worden gehouden met de vergoeding die de verzekering uitbetaalde.

Concreet moeten getroffenen uit de provincie Antwerpen een dossier indienen bij de diensten van gouverneur. Het dossier dient in tweevoud met de post verstuurd te worden naar:
Federale diensten Gouverneur
Dienst Rampenschade
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen

Dit kan tot en met 30 september 2015. Voor meer informatie over hoe een dossier dient samengesteld te worden en welke formulieren en documenten er dienen toegevoegd worden kan u terugvinden op de website www.rampen.be.

Documenten

 

Algemeen

Involge de 6e staatshervorming is de behandeling van schade veroorzaakt door natuurrampen, vanaf 1 juli 2014, een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Rampen die zich voordeden voor 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid.
Hiertoe werd binnen de Vlaamse Overheid het "Vlaams Rampenfonds" gecreëerd, dat is samengesteld uit personeelsleden die reeds in het verleden de nodige ervaring en expertise inzake rampenschade hebben verworven, zowel op federaal als op provinciaal niveau.

Indien er noodweer of een natuurramp plaatsvindt volgt men volgende procedure:
1. De Vlaamse Overheid geeft de gemeenten die getroffen werden door een natuurfenomeen, de opdracht om schadegegevens (aantal geteisterden in de gemeente + het geraamde schadebedrag) te verzamelen op een eventuele erkenning als ramp.
2. De gemeente bezorgt de informatie aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse Overheid zal vragen.
3. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.
4. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.
5. De getroffen personen dienen rechtstreeks hun dossier in te dienen bij het rampenfonds. De gemeente komt hier niet meer in tussen.
(U dient in eerste instantie, contact op te nemen met uw verzekeraar voor het aangeven van de schade (via brandverzekering). Indien de verzekeraar niet tussenkomst in de vergoeding van de door u geleden schade, kan u een dossier indienen via het rampenfonds).

Meer info


Voor meer informatie kan u terecht bij
Tamara Van Hoof
Beleidsmedewerker/Dienst secretariaat
015 22 40 11 - secretariaat@hulshout.be

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout