Home > Trage wegen

Trage wegen

wegenIn onze gemeente bevinden zich tal van trage wegen, zoals kerkwegels, doorsteekjes, veldwegen en bospaden. Dit zijn wegen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de zachte weggebruiker, zoals voetgangers en fietsers. Trage wegen vormen verkeersveilige routes en zijn van groot belang als ecologische verbinding of als habitat voor planten en dieren. Ook hebben ze vaak een grote cultuurhistorische waarde, vormen ze een milieuvriendelijk alternatief voor korte afstanden en zijn ze geschikt voor verschillende vormen van duurzame recreatie.

Spijtig genoeg zijn in de loop van de jaren heel wat trage wegen verdwenen of in onbruik geraakt doordat deze minder goed onderhouden werden en dus niet goed zichtbaar zijn of doordat deze onterecht werden afgesloten of ingenomen door aanpalende eigenaars. Gezien de meerwaarde die deze trage wegen kunnen bieden, heeft de gemeente Hulshout, in samenwerking met Trage Wegen vzw, al verschillende stappen ondernomen met het oog op het behoud en het herstel van haar trage wegen. Omwille van bovengenoemde voordelen maar ook omwille van de wetgeving die deze kleine wegen en paadjes beschermt.

Hieronder wordt verder verduidelijkt waarom trage verbindingen zo belangrijk zijn en vindt u meer informatie met betrekking tot de regelgeving rond trage wegen. Ook vindt u hier meer informatie met betrekking tot de situatie in Hulshout.

De vele voordelen van trage wegen

Trage verbindingen hebben een belangrijke functie en bieden heel wat mogelijkheden. Zo vormen trage wegen veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die trage verbindingen bieden. Kijk hier dan even verder.

Regelgeving met betrekking tot trage wegen

Kan een eigenaar van een trage weg deze zomaar afsluiten en heeft de gemeente toestemming nodig op de trage wegen op haar grondgebied te onderhouden? Wenst u een antwoord te krijgen op deze en nog andere vragen of wenst u meer informatie over het juridisch statuut van trage wegen, dan kan u hier terecht.

Situatie in Hulshout

De gemeente Hulshout heeft in samenwerking met Trage Wegen vzw al een aantal stappen ondernomen om de trage wegen op haar grondgebied te herwaarderen. Zo werden alle trage wegen op het gemeentelijk grondgebied in kaart gebracht. Deze kaarten en de stand van zaken met betrekking tot het herwaarderen van de trage wegen op het Hulshouts grondgebied kan u hier bekijken.

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout