Home > Klachten OCMW

Klachten OCMW

Iedere klacht die wij ontvangen met betrekking tot het OCMW, komt terecht bij de beleidsmedewerker. Vervolgens onderzoekt de beleidsmedewerker de situatie met de betrokken dienst, eventueel samen met de secretaris. Samen met de betrokken dienst en de klachtmelder wordt er naar een oplossing gezocht.

Gedurende de behandeling van de klacht wordt de procedure gevolgd zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 18 juni 2012.

Het hoeft niet altijd een klacht te zijn, het OCMW onderzoekt en behandelt ook opmerkingen of suggesties met betrekking tot de dienstverlening of werking van het OCMW.

U kan een klacht indienen via het volgende formulier of rechtstreeks aan de beleidsmedewerker, Inne Hermans, via inne.hermans@ocmwhulshout.be of 015 75 01 00.

Voor het woonzorgcentrum is er een aparte procedure. De verschillende klachten/suggesties worden besproken in de stafvergadering. Afhankelijk van de klacht kunnen ook andere disciplines betrokken worden bij het zoeken naar een oplossing.

Klachten met betrekking tot het woonzorgcentrum kunnen gericht worden aan Anja Paepen, via anja.paepen@ocmwhulshout.be of 015 22 93 90.

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout