Home > Meldpunt milieuklachten

Meldpunt milieuklachten

De milieudienst behandelt de klachten in verband met het milieu. U kan er terecht met klachten over lawaaihinder, geurhinder, stofhinder, sluikstorten, ....

Klachten kunnen telefonisch, per mail, per brief of mondeling aan het loket worden ingediend:

  • Telefonisch:
op het nummer 015 22 94 84 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Buiten openingsuren kan u de klacht inspreken op het antwoordapparaat.

  • Mail:
mailen naar milieu@hulshout.be

  • Per brief:

Gemeente Hulshout
Milieudienst
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

  • Loket:
Maandag: 9.00 tot 12.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag:  9.00  tot 12.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 9.00u tot 12.00u
Vrijdag: 9.00u tot 12.00u

 

Voor dringende milieuproblemen kan u 24u/24u terecht bij de lokale politie op het telefoonnummer 014 53 96 00.

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout