Home > Veiligheid & Verkeer > Routeplanner

Via deze pagina komt u meer te weten over de wegenwerken, rioleringswerken en andere grote werken die momenteel in uitvoering zijn in onze gemeente!


Landmeters in uw straat?

Uitbreiding openbaar domein in functie van infrastructuurwerken.

Tientallen jaren werden openbare wegen beter verhard, vernieuwd of uitgebreid met een fietspad of voetpad. Een uitbreiding van het openbaar domein was toen geen prioritair item daar werken werden uitgevoerd in consensus met de boordeigenaars overeenkomstig de zichtbare erfscheidingen.
Spijtig genoeg mochten we de laatste jaren, tijdens infrastructuurwerken, nogal eens stuiten op een onenigheid betreffende het eigendomsrecht van de weg.
Om duidelijkheid te scheppen in deze materie zijn goede afspraken noodzakelijk.

Onze gemeenteraad keurde op 27 september 2010 de toetreding tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving (IDG-IOK), goed.
Afhankelijk van de ingediende diverse subsidieaanvragen werden meer en meer straten op de opdrachtenlijst van de IDG opgenomen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom een prioriteitenlijst voor de noodzakelijke terreinopmetingen opgemaakt:

  • Heibaan 2e fase (Planning 2013-2014)
  • Vaartstraat en Vaartdijkstraat : onderzoek naar de mogelijkheden om een fietspad aan te leggen (Planning 2013-2015)
  • Zijwegen van de Heibaan : Moerbergstraat, Kleine Voorheide, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en Seysheistraat) : uitvoering van rioleringswerken en infrastructuuraanpassingen (Planning 2013-2016)
  • Plantsoenstraat: uitvoering van rioleringswerken en infrastructuuraanpassingen (planning 2013-2014)
  • Grote Heibergstraat : uitvoering van rioleringswerken en infrastructuuraanpassingen (planning 2017)
  • Kruisveststraat (2017)

Indien u twijfelt aan de identiteit van een persoon op uw eigendom kan u steeds zijn legitimatie vragen. Zonder u te willen verontrusten verwijzen we ook graag naar de brochure van onze politiezone ‘diefstal met list' http://www.lokalepolitie.be/sites/5365/images/pdf/diefstal%20met%20list.pdf

U kan natuurlijk ook de dienst ‘grondgebiedzaken' contacteren op 015 22 94 80 of 0474 73 20 70 (Luc Van Roie, administratief hoofdmedewerker grondgebiedzaken).

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout