Home > Geplande werken

Geplande werken

Via deze pagina komt u meer te weten over de wegenwerken, rioleringswerken en andere grote werken die gepland zijn in onze gemeente!

Wegenwerken

VBR (verbindingsriolering) Heibaan

Reeds in 2008 werd een aanvraag opgestart voor wegen- en rioleringswerken in de Heibaan. In 2013 gaf de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opdracht aan Aquafin om een verbindingsriolering in de Heibaan aan te leggen tot aan de Kleine Voorheide. Het verlengde van de Heibaan (tot einde bebouwing voorbij Kempen-Hagelandroute/grens Westerlo) wordt gelijktijdig met hetzelfde profiel (door PIDPA-RIOLERING) uitgevoerd.Onze gemeente voorziet tijdens deze werken i.s.m. de opdrachtgever Aquafin:• Alle kruispunten worden 'verhoogde' kruispunten• Behoud van de voorrang van rechts• Rijwegverharding in asfalt• Dwarsprofiel met een voetpad langs de onpare kant (noordkant, kant Industriepark) en baangracht aan de pare huisnummerkant.Inmiddels is het ontwerp vastgesteld en de omgevingsvergunning door Minister J. Schauvliege op 21 december 2018 afgeleverd.Aanvang verplaatsingen en aanpassingen nutsleidingen: voorjaar 2019Aanvang riolerings- en wegeniswerken: midden 2019.


Missing-link (optimalisatie RWA) en vergroting bufferbekken Industriepark

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 03 maart 2014 kennis van het schrijven van VMM d.d. 14 februari 2014 met de mededeling van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 december 2013 betreffende de vaststelling van het rollend meerjareninvesteringsprogramma 2015-2019 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest (opdrachten voor Aquafin) bevattende voor programmajaar 2015 o.a. de optimalisatie van de RWA-collector in het Industriepark.Op 07 mei  2018 organiseerde gouverneur C. Berx een afsluitend overleg om het scenario "wateroverlastproblematiek" te bevestigen voor uitvoering (=noodscenario Brandweerzone Kempen) en alzo onze fabrieken te kunnen vrijwaren van overstromingen langsheen de Goorloop.Anderzijds werd op dit overleg ook gunstig advies gegeven voor de verdere uitwerking van het Aquafin-project "RWA-missing link en uitbreiding bufferbekken". Aquafin werkt een aangepast ontwerp uit.·

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte op 05 juli 2016 het investeringsprogramma 2017-2021 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest bekend. Deze werken zullen worden opgedragen aan de NV Aquafin. Op het grondgebied van Hulshout omvat de investeringslijst o.a. het project 23221: RWA-as Booischotseweg voor het programmajaar 2017Tijdens deze werken zal onze gemeente de weginfrastructuur gelijktijdig moderniseren. Een voorontwerp wordt opgemaakt. Nadat de werken in het centrum (Grote Baan) zijn uitgevoerd plant Aquafin de aanleg van een RWA-leiding in de Booischotseweg. Deze leiding moet de regenwaters vanuit het centrum afvoeren naar de Netevallei en ontlast de collector van Vaartstraat naar het RWZI Wiekevorst (Morkhoven) door het regenwater af te leiden rechtstreeks richting de Grote Nete (SIGMA-gebied)  i.p.v. naar de overbelaste Goorloop in het Industriepark.Er dient een voorafgaandelijke buffering in de RWA-leiding te gebeuren en open grachten dienen voorzien te worden. Planning uitvoering : 2021.  

Subidiëringsprogramma

Op 27 januari 2017 werd het tweede kwartaalprogramma 2017 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele waterzuiveringsinstallaties door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, goedgekeurd.

Het tweede kwartaalprogramma 2017 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI's vermeldt voor Hulshout:

Programma 2017
Eerste kwartaal 2017 
Project A217008: Aanleg riolering in de Heibaan (deel), Moerbergstraat, Kleine Voorheide, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en Seysheistraat. De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 2.535.200 euro. Nadat de verbindingsriolering in de Heibaan is uitgevoerd worden de werken in de zijwegen gestart.

Planning: 2021

Tweede kwartaal 2017
Project A217120: Wegen- en rioleringswerken in de Kleine Waterstraat en Kortestraat te Hulshout(Houtvenne). De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 351.500 euro. Begin dit jaar kwam er eindelijk een subsidie ter beschikking om deze riolerings- en wegeniswerken in ontwerp te geven. Een eerste voorontwerp werd ondertussen reeds voorgesteld bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op 29 mei 2017 verklaarde onze gemeente zich akkoord om het ontwerp toe te vertrouwen aan Sweco Belgium NV. Een aangepast voorontwerp wordt thans opgemaakt.Nadat dit voorontwerp is vastgesteld wordt overgegaan tot de opmaak van een definitief ontwerp.

Programma 2018-2021:

 

 • Project Afkoppeling Industriepark. De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 1.384.000 euro. Er werd door de rioolbeheerder een project ter subsidiëring ingediend. Het project omhelst om in Industriepark, Nijverheidsstraat, Bedrijvenstraat en Magazijnenstraat een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien zodat de door de afkoppelingsdeskundige voorgestelde rioleringsaanpassingen gescheiden kunnen afgevoerd worden.
 • Wegen- en rioleringswerken in de Plantsoenenstraat. De raming bedraagt 414.500 euro. Onder “Wegen- en rioleringswerken in de Plantsoenenstraat. De raming bedraagt 414.500 euro” toe te voegen: Het programma 2018 is door de Vlaamse regering op 28 ebruari 2018 definitief vastgesteld. Uiterlijk op 13 maart 2019 zal bijgevolg een voorontwerp worden ingediend bij VMM.

 

De geplande werken zijn eveneens opgenomen in een meerjarenprogramma (klik om het programma te zien).

Verder worden door de rioolbeheerder PIDPA-riolering nog volgende werken voorzien. Hiervoor zijn orders aangemaakt.

 • Groenstraat 26 (uitvoering aansluiting riolering)
 • Beemden 15 (herstellen bestrating)
 • Stationsstraat 122 (uitvoering aansluiting riolering)
 • Booischotseweg (inspectie riolering)
 • Vennekensstraat 77 (herstellen huisaansluiting)
 • Hulshout-veld 47 (herstellen riolering)
 • Haepersstraat 10 (ruimen gracht)
 • Kapelaniestraat 8 (herstellen huisaansluiting)
 • Industriepark 14 (herstellen riolering)
 • Schoolstraat 1 (herstellen bestrating)
 • Hoekheidestraat (diversen: herstel terugslagklep)
 • Langestraat 83 (herstellen bestrating)
 • Vennekensstraat 77 (inspectie huisaansluiting)
 • Heibaan 93 (inspectie riolering)
 • Booischotsestraat 10 (vastleggen riooldeksel)
 • Booischotseweg 44 (herstellen bestrating)
 • Grote Baan 389-389A (herstellen bestrating)
 • Senator Leysenwijk 10-17 (herstellen riolering)
 • Hoekheidestraat 1 (herstellen inbuizing)
 • Booischotsestraat 10 (vastleggen riooldeksel)
 • Van de Weyerlaan 14 (herstellen riolering)
 • Mgr. Raeymaekersstraat 7-9 (signalisatie ophalen)
 • Mgr. Raeymaekersstraat 18 (ontstoppen huisaansluiting)
 • Kouwbergstraat 1 (uitvoering aansluiting riolering)
 • Beemdenstraat 15 (herstellen bestrating)
 • Elsbroekstraat 1 (aanleggen wachtaansluiting)
 • Binnengoor 15 (staalname IBA)
 • Hulshout-veld 47 (Herstellen riolering)
 • Haepersstraat 10 (Ruimen gracht)
 • Kapelaniestraat 8 (Herstellen huisaansluiting)
 • Schoolstraat 1 (Herstellen bestrating)
 • Hoekheidestraat (Diversen: herstel terugslagklep)
 • Langestraat 83 (Herstellen bestrating)
 • Vaartstraat 42 (Vastleggen riooldeksel)
 • Heibergstraat 31 (Gracht herprofileren)
 • Kleine Waterstraat 2 (Ontstoppen + inspectie huisaansluiting)
 • Kleine Waterstraat 2 (Herstellen huisaansluiting)
 • Peerdekerkhofstraat 43 (Ruimen pompstation)
 • Provinciebaan 43 (Inspectie gracht)
 • Doodsbroekstraat 26 (Vastleggen riooldeksel)
 • Langestraat 83 (Ruimen kolk)
 • Kapelstraat 11 (Ruimen riolering)
 • Maskensstraat 4 (Ruimen kolk)
 • Schoolstraat 1 (Herstelling bestrating)
 • Ramselsesteenweg 86 
 • Lage Venne 14 ( Herstellen huisaansluiting)
 • Kleine Waterstraat 2 (Herstellen huisaansluiting)
 • Senator Leysenwijk 15 (Diversen:asfaltherstel op verschil plaat)
 • Peerdekerkhofstraat 6 (Gracht herprofileren)
 • Beekstraat 14 (Herstellen kolk)
 • Industriepark 60 (Herstellen riolering)
 • Heibaan 235 (Ruimen gracht)
 • Heibaan 235 (Ruimen inbuizing)
 • Heide 12 (Ruimen gracht)
 • Heibaan 102 (Ruimen gracht)
 • Industriepark 14 (Ruimen + inspectie riolering)
 • J. Verlooyplein 24 (Uitvoering aansluiting riolering)
Tevens werden er door VMM nog enkele prioritaire rioleringswerken opgedragen: Tolweg (zijweg Booischotseweg), Vranckxstraat,  Beekstraat (deel)
Deze ontwerpen zijn in opmaak. De aanbesteding volgt zodat de werken begin 2019 kunnen uitgevoerd worden. 
Volgende straten komen voor latere investeringen in aanmerking: 
 • Langestraat (deel centrum)
 • Kapelstraat, Bertelsbroekstraat, Strepestraat, Vloeikensstraat, Bruulstraat, Joris Verhaegenlaan
 • Grote Heibergstraat, Heibergstraat, Kleine Katelijnestraat, Pleinstraat, Geersbroekstraat
 • Aarschotsebaan

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout