Home > Waterschade

Waterschade

Wat te doen bij wateroverlast?

  • Bij wateroverlast, gerelateerd aan problemen met riolen of grachten, belt u HidroRio op het gratis  nummer 0800 90 300 of surft u naar http://www.hidrorio.be/.
  • Onder rubriek Klantenloket: Meld problemen aan uw riolering, huisaansluiting, enz."  geeft u het type probleem aan, uw gegevens en een korte omschrijving van het probleem.
  • Bij overstromingsgevaar en/of stormschade neemt u best contact op met de brandweer op nummer 015 24 90 33 (of 015 24 11 97, alleen voor dringende oproepen).
  • De brandweer roept de hulp van de gemeentelijke diensten in zodra het nodig wordt.

Formulier en checklist voor het melden van waterschade

Sinds maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico's (gezinswoningen en kleinhandel). De tussenkomst van deze verzekering is niet afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp.

Gezondheidsrisico's bij overstroming

Omdat bij overstromingen vervuild slib wordt afgezet bij het terugtrekken van het water, zijn er enkele mogelijke gezondheidsrisico's. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft deze adviezen gebundeld in een korte samenvatting.

Meer informatie kunt u vinden in het adviesdocument van de Hoge Gezondheidraad ‘Hygiënische maatregelen bij overstromingen, herziening van de bestaande adviezen' van oktober 2000.

 

 

 

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout