Home > Bekende Hulshoutse personen

Bekende Hulshoutse personen

Bertel Boeckx

Dichter, later naar Lier verhuisd. De straat "Bertelsbroekstraat" is afgeleid van zijn naam.

Prof. Dr. Vital Celen

Prof. Dr. Vital Celen werd te Hulshout geboren op 9 februari 1887. Hij zou langs zijn moeder tot dezelfde stam behoren als de zestiende-eeuwse dichter Bartholomeus Boeckx. Hij deed zijn humaniora in het college van Aarschot en zijn universitaire studies te Leuven waar hij promoveerde tot doctor in de Germaanse Filologie. Hij werd leraar te Doornik en nadien te Antwerpen. Hij volgde in 1932 Juul Persyn op als professor aan de Handelshogeschool en in 1938 Maurits Sabbe voor Nederlandse letterkunde aan de koloniale Hogeschool te Antwerpen.

Hij was lid van het Comité flamand de France, bestuurslid van de Vlaamse PEN-club, lid van de vereniging van Vlaamse letterkundigen en van de vereniging van Vlaamse schrijvers. Hij was tevens ridder in de Leopoldsorde en officier in de Kroonorde.

Prof. Dr. Vital Celen was een strijder op de voorposten van de Vlaamse beweging in eigen land en voornamelijk in Frans-Vlaanderen. Emiel Van Hemeldonck beweert dat zijn aandacht, toewijding en liefde voor Frans-Vlaanderen in zulke mate groeiden dat de cultuurhistoricus van de Vlaamse gemeenschap nu reeds in volle gerustheid mag schrijven dat de naam van Prof. Dr. Vital Celen onafscheidbaar al gebonden blijft aan de cultuurbeweging die het Vlaamse bewustzijn in het uiterst westelijke bastion van de Vlaamse stam levend tracht te houden.

Frans Jozef Vital Celen overleed te Antwerpen op 8 september 1956.

Hij schreef romans, novellen, wetenschappelijke en literaire artikels en merkwaardige gedichten. Letterkundige pioniersarbeid presteerde hij in en voor Frans-Vlaanderen. Hij zorgde mede voor de uitgave - zes dikke boekdelen - van �De werken van Michiel De Swaen�.

Andere werken :

 • Het licht was gouden
 • Nagelaten gedichten en opstellen van Dr. Stan Serneels
 • Onze mirakelspelen
 • Zo schrijven de Frans - Vlamingen (bloemlezing)
 • Kalverliefde
 • 't Pastoorke van Vossendonck
 • Priester � schilder J. E. Esser
 • Michiel de Swaen (keurbladzijden)
 • Frans � Vlaanderen (letterkundige betrekkingen met Vlaanderen, herleving van het nationaliteitsgevoel)
 • In de tover der stad

C�sar Bruynseels

onderwijzer, heemkundige, verteller

Joris Verhaegen

Oud-burgemeester en senator (overleden in 1981). Hij was een sociaal voorvechter voor de ontwikkeling van de Kempen. Hij werd volksvertegenwoordiger en later senator. Als burgemeester bracht hij grote industrieterreinen klaar voor werkverschaffing en is daar dan ook zeker in geslaagd. Vader van voormalig burgemeester, Mark Verhaegen.

J.-B. Verlooy

verlooy

geboren in Houtvenne, later burgemeester van Brussel

Bron foto: "De kleine geschiedenis van de Kempen in 20 dagen - dag 8 - 4 augustus 1785" - Waanders Uitgevers in samenwerking met TRAM 41

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout