Home > Interne werking

Interne werking

Interne Controle en Kwaliteitsmanagement

Contacteer deze dienst


Dienstenpakket

Personeel

Contacteer deze dienst


Dienstenpakket

De mensen van de personeelsdienst zijn verantwoordelijk voor volgende zaken:

 • Aanwervingen
 • Personeelsdossiers
 • Verzekering
 • Vorming en opleiding
 • Opvolging sociale wetgeving
 • Opmaak pensioendossiers
 • Opvolging evaluaties/ ziekte- en vakantieregeling, verloven
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Secretariaat basisoverlegcomite en het comite veiligheid en bescherming op het werk
 • Voorbereiden van de lonen, rust- en overlevingspensioenen, fietspremies
 • Voorbereiden en afhandeling beslissingen gemeentesecretaris

Algemeen directeur

Contacteer deze dienst


Dienstenpakket

Anita Van den Eynde is algemeen directeur en onderneemt volgende zaken:

 • geeft leiding & coördineert de gemeentelijke diensten onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen
 • voorbereiding van zaken voor college van burgemeester en schepenen
 • voorbereiding van zaken voor gemeenteraad

Secretariaat & onderwijs

Contacteer deze dienst


Dienstenpakket

 

 

 

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout